Testi, kas tead, mis on Eestis võrreldes 2000. aastaga muutunud?

Ühe inimese jaoks on sada aastat pikk aeg. On vähe neid, kes nii pikalt elavad. Veel vähem neid, kel on selle perioodi kohta isiklikke mälestusi.

Kümme või kakskümmend aastat tundub aga palju rohkem hoomatav. Paljud saavad tagasi mõelda kogemustele, kui oldi just nii palju nooremad. Aga kui palju tegelikult teatakse, mis on kümnekonna aastaga Eestis muutunud?

Järgnevalt on sul võimalus end proovile panna. Annan sulle ette mõne statistilise näitaja seisu aastal 2000. Sinu ülesandeks on graafikule joonistada, kuidas on vastav näitaja järgmiste aastate jooksul muutunud.

Viimane aasta kõigil joonistel on 2016, sest mitmeid statistilisi näitajaid pole 2017. aasta kohta veel avaldatud.

Aastal 2000 oli oodatav keskmine eluiga sünnihetkel 71.2 aastat.

Kuidas mul läks?

Kuueteistkümne aastaga on keskmine eluiga tõusnud 6.6 aastat. [1][2]

Aastatuhande alguses hukkus liiklusõnnetustes 204 inimest.

Kuidas mul läks?

Nüüd on see arv üle 65% väiksem. [3]

Keskmine brutokuupalk oli 2000. aastal 314 eurot.

Kuidas mul läks?

Kuueteistkümne aastaga on keskmine brutokuupalk üle 3.5 korra tõusnud. [4]

Teame, et Soomes on palgad palju suuremad. Aastal 2000 oli Soome keskmine brutokuupalk Eesti omast 6.5 korda suurem.

Kuidas mul läks?

Nüüd on see erinevus väiksem kui kolmekordne. [5]

Keskmise palga kasv ise ei näita veel mingit arengut, sest muud kulutused tõusevad samuti. Kui suur osa kättesaadavast tulust kulub toidule? Oletame, et peres on neli liiget, nad elavad Tallinnas ja kaks neist saavad keskmist palka.

2000. aastal kulus sel perel keskmiselt kuus toidule 34% kuisest netosissetulekust.

Kuidas mul läks?

2016. aastal oli vastav osakaal langenud 16%-ni. [6]

Aastal 2000 oli iga vähemalt 65-aastase elaniku kohta 1.7 alla 20-aastast noort.

Kuidas mul läks?

Kuueteistkümne aastaga on eakate arv kasvanud ja noorte arv vähenenud. Iga vähemalt 65-aastase elaniku kohta on nüüd vaid 1.1 alla 20-aastast noort. [7]

Tanel Pärnamaa | 28.02.2018

Ole kursis ka järgmiste postitustega: